Připojit se ke schůzce
Zadejte identifikační číslo schůzky, ke které se chcete připojit.
Id. č. schůzky
Windows, Mac, Linux a Mobile
Připojit se pomocí předchozí verze